ponaddźwiękowy

ponaddźwiękowy
ponaddźwiękowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osiągający prędkość większą od prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych; o prędkości: przewyższająca tempo rozchodzenia się dźwięku; naddźwiękowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Samolot ponaddźwiękowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}techn. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w odniesieniu do przepływu gazu: przepływający z prędkością większą od prędkości rozchodzenia się dźwięku w gazie' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ponaddźwiękowy — → naddźwiękowy …   Słownik języka polskiego

  • ponad- — «pierwszy człon wyrazów złożonych przymiotników utworzonych z przyimka ponad i rzeczownika, np. ponadbrzeżny, ponaddźwiękowy» …   Słownik języka polskiego

  • naddźwiękowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} szybszy od prędkości dźwięku; poruszający się szybciej od dźwięku; ponaddźwiękowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szybkość naddźwiękowa. Samolot naddźwiękowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”